chrysant wit

Spirituele Pedagogiek

Inleiding

Op deze site wordt een brug geslagen tussen reguliere denkbeelden over opvoeding en spirituele opvattingen over opvoeding.
Wat is het verschil tussen 'gewone' opvoeding , de opvoeding waarmee we allemaal zijn opgevoed, en spirituele opvoeding?

In het woord spiritualiteit zit het woord 'spiritus' verborgen, hetgeen 'geest' betekent.
Hiermee wordt gelijk verklaard wat spirituele pedagogiek betekent: opvoeding vanuit de verbinding met het geestelijke. In andere woorden: wij gaan uit van een geestelijke oorsprong.Op deze site komen voorbeelden over spirituele opvoeding; wat is nu het verschil met het reguliere?  Dit wordt gedaan aan de hand van de leeftijdsfasen. Het begint bij Conceptie, zwangerschap en geboorte.

De inhoud van de site vindt zijn oorsprong in de spirituele pedagogiek zoals hieronder uitgelegd. De informatie van de bijeenkomsten binnen de werkgroep LWSP heb ik verzameld binnen mijn praktijk en heb de theorie aan de praktijk getoetst en hiermee ervaringen opgedaan en de verwerking van deze ervaringen geef ik hier weer.

De inhoud van de teksten op deze website is op de eerste plaats ontstaan vanuit mijn deelname aan de Landelijke Werkgroep Spirituele Pedagogiek.

Deze werkgroep is ontstaan vanuit een cursus Spirituele Pedagogiek gegeven bij Psychosofia.

illustratie hortensia

In deze cursus ontmoette ik  o.a. Anna Lamb (lerares op de basisschool, en spiritueel therapeute) Marleen Oosterhof (ortho pedagoge) en Marieke de Vrij (maatschappelijk werkster en bekend medium- de Vrije Mare). Vanuit  deze cursus is een samenwerking en verdieping ontstaan en hebben wij 8 jaar lang maandelijks bijeenkomsten gehad over spirituele pedagogiek en de kennis opgebouwd van spirituele pedagogiek.

Vanuit deze werkgroep werden er allerlei initiatieven genomen; o.a. het samenstellen van een nieuwsbrief spirituele pedagogiek, het organiseren van landelijke thema dagen over: Spiritualiteit in het onderwijs, Spiritualiteit rondom zwangerschap en geboorte, Kinderen met een bijzondere ontwikkelingskan, zoals bijvoorbeeld: autisme, ADHD, verstandelijke handicap – . Nog andere onderwerpen over themadagen waren bijvoorbeeld: Criminaliteit, Verslavingen, Jongeren.

Tevens is de inhoud van deze website ontstaan vanuit mijn deelname aan de kerngroep binnen de stichting BIS (Bewustwording en integratie van spiritualiteit)
In deze kerngroep verdiepten we ons in spirituele pedagogiek. We dat zijn: Willy Groot (onderwijzeres) , Anna Lamb (lerares en spiritueel therapeute) , Martiny Keur (spiritueel therapeute en kinesiologe) en ik.
We brachten in deze kerngroep de gehele pedagogiek in kaart en waar wij nog leemtes vonden, verdiepten wij ons in dit onderwerp door middel van verstilling. 
In contact met onze geestelijke begeleiding kregen wij innerlijke antwoorden via mediumschap, dit noemen wij 'inspiratie'. Deze inspiraties toetsten wij vervolgens binnen ons werkveld in de praktijk  en de ervaringen die wij hiervan uit opdeden, brachten wij weer terug in de kerngroep. In mijn dagelijks leven heb ik een praktijk voor zwangerschapsbegeleiding, opvoeding en spiritualiteit. In mijn praktijk ontmoet ik zwangeren en hun partner, ouders en kinderen, cliënten en binnen dit werkveld doe ik ervaringen op.
Mijn inzichten die ik heb opgedaan in de kerngroep toetste ik binnen mijn praktische werkveld en deze ervaringen bracht ik weer terug in de kerngroep.  (de reden dat ik in de verleden tijd spreek is omdat de kerngroep niet meer bestaat). En zo had ieder lid van deze kerngroep haar eigen werkveld waar de inspiraties werden getoetst en weer teruggebracht naar de kerngroep.
Hierdoor groeiden de pedagogische inzichten van deze kerngroep.
Dit heeft geresulteerd in de opleiding Losk, de cursus Inwijdingsschool; scholing tot innerlijke wijsheid en de Werkgroep de laatste levensfase, de methode Mandala tekenen die u via de website  spiritualiteit in onderwijs en pedagogiek, www.Annalamb.nl kunt bestellen.

illustratie zwaan met jong

Wat is spiritualiteit en wat is spirituele pedagogiek?


Spiritualiteit gaat uit van het geestelijke in de mens, de geestelijke oorsprong.
Ooit waren wij deel van een geestelijke oorsprong. Onze ziel (onze lichtvonk) wil zijn/haar bewustzijn vergroten en kiest hiervoor iedere keer een nieuw leven om ervaringen op te doen (reïncarnatie).

Uitgangspunten van spirituele pedagogiek:

De oorsprong van mens-zijn is geestelijk. Hiermee wordt bedoeld dat het ontstaan van de mens een mysterie is, een wonder en méér is dan wat wij rationeel kunnen verklaren of fysiek kunnen waarnemen! Ook wordt hier mee bedoeld dat de wereld wel op een materiële manier zichtbaar is, maar dat het hele proces wat naar de materie toe leidt, niet zichtbaar is : onstoffelijk, m.a.w. geestelijk. Wel zichtbaar voor mensen die paranormaal begaafd zijn.
Vergelijk bijvoorbeeld het werk van een architect: hij maakt eerst een plan, daarna een tekening, daarna overlegt hij over de financiering, daarna wordt het plan aangenomen en krijgt het langzaam vorm.
Het kind is in z’n ziel volwassen. Kijk bijvoorbeeld naar de wijsheid in de ogen van je kind. Soms zie in de ogen van je kind, dat je kind jou ook begrijpt! Of jou troost!

Het kind heeft een 'eigen wijsheid' en weet diep van binnen wat goed voor hem of haar is. Dit kan zich aan het kind tonen door het voelen van een kracht en een geluksgevoel, vanuit dat contact met die innerlijke kern ervaart een kind innerlijke sturing. (zelf sturend vermogen) Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in gevoelsimpulsen en bepaalde gedachten, bijvoorbeeld dat je het gewoon wéét en niet meer hoeft te twijfelen. Niet een gewone huis, tuin en keuken gedachte, maar een gedachte die voortkomt vanuit het diepere gevoel van het kind; ook wel kernbewustzijn genoemd.

illustratie geestelijk

Het kind en de volwassene zijn gelijkwaardig. In onze cultuur wordt met kinderen op een manier omgegaan alsof de volwassene het 'beter' weet en belangrijker is dan het kind.
Ook gebeurt het nog vaak dat de volwassene ( de 'ouder' , de leerkracht) het leven voor een groot deel bepaalt voor het kind; zoals hobby's, vriendenkeuze, schoolkeuze, beroepskeuze, terwijl een kind diep van binnen zelf voelt welke weg hij wil gaan. Als we het kind betuttelen omdat wij denken dat we alles beter weten, ontkrachten we het kind. Het is ook niet zo dat het kind het 'beter' weet dan de ouders, of dat de ouders eerst toestemming moeten vragen aan het kind! Het kind hoeft niet op een troon gezet te worden.

Ieder mens heeft een eigen unieke individualiteit, zowel opvoeder als kind maken een eigen groeiproces door. Wat voor het ene kind gemakkelijk is , is voor het andere kind heel lastig. Het kind spiegelt de ouders en de ouders spiegelen het kind.

Het kind is zich - diep van binnen - bewust van zijn ontwikkelingsweg en belemmeringen die het op die weg tegenkomt. Het kind is van nature bereid en in staat tot zelfreflectie, zelfs al als het heel klein is. In die zin is het kind niet afhankelijk van de ouders, het kind is heel in zichzelf. Als ouders kunnen we respect hebben voor de weg die het kind van binnen kiest.
De uitdaging van ouders en opvoeders is om aan te sluiten bij de innerlijke ontwikkelingsweg (zelf sturend vermogen) van het kind.

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong.Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16