Sterven

 

SPIRITUALITEIT RONDOM ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE -

dit artikel is eerder verschenen in tijdschrift BRES

spiritualiteit zwaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het besef van spiritualiteit geeft een nieuwe dimensie aan de beleving van zwangerschap, geboorte en  de opvoeding van kinderen.
Spiritualiteit is het besef dat wij leven vanuit een geestelijke oorsprong en dat onze ziel meerdere levens kiest om zichzelf te vervolmaken via allerlei ervaringen in het leven.
Onze ziel doet in elk leven ervaring op.

MOEDERSCHAP

moederschap reünie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe wordt moederschap beleefd in onze maatschappij?
Veel vrouwen werken nu, in tegenstelling tot vroeger. Vroeger was het de taak van de vrouw om echtgenote te zijn en moeder, en het was eerder een uitzondering dan normaal, dat een vrouw ook een maatschappelijke positie had.
Nu staan vrouwen voor de taak, om naast hun eventuele moederschap ook een maatschappelijke functie te vervullen. Dat vraagt veel flexibiliteit, en aanpassingsvermogen, ook voor de man. De maatschappij is nog niet altijd klaar met goede structuren waarin zowel de vrouw als de man samen 'ouder' kunnen zijn van een opgroeiend kind.

Sterven van een kind tijdens de zwangerschap en geboorte

deze lezing is tot stand gekomen bij de presentatie van het boek van Lieneke Schotanus: Herboren

 

sterven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drempel van het leven.

Als je geboren wordt ga je over de drempel van het leven; het gebied tussen de baarmoeder en het volle leven.
Je doet bewust de deur open van het leven en treedt er naar binnen of niet, die keuze heeft de ziel.
De wijze waarop de geboorte plaatsvindt is een verstoffelijking van alle factoren die tot deze geboorte geleid hebben; de incarnatie opdracht van het kind, het verlangen van de ouders naar het kind, de karmische relatie tussen de ouders en het kind, het samengaan van de geestelijke energieën (van de geestelijke begeleiding) met de ouders en medische staf.
De afstemming van de ouders en medische begeleiding naar het kindje toe.
De leerprocessen die het kindje voorgenomen heeft aan te gaan.

Geboorte

geboorte ooievaar

 

 

 

 

 

 

 

De meeste geboortes verlopen zeer moeizaam; zou dit te maken hebben met de onbekendheid onder de mensen met de geestelijke werkelijkheid?
Zoals ook het sterven zeer moeizaam verloopt, misschien vanuit dezelfde redenen. Bij beide processen speelt angst een grote rol.
Een gevoel van 'welkom zijn' werkt angst verminderend.

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16