Onderwerpen

Deze onderwerpen behandelen de verschillende ontwikkelingsfasen

Kinderwens

illustratie bloem

Vanaf onze kindertijd kunnen we al een sterk verlangen voelen naar een kind, een kind roept tedere gevoelens in onszelf op. Iets kleins, kwetsbaars om voor te zorgen, om liefde aan te geven.

 

Zwangerschap

 

illustratie Gerbera

We krijgen tijdens de zwangerschap via onze dromen en uittredingen informatie over het kindje: b.v. over het karakter, over de naam, over de betekenis van de naam, over de geboorte, over de omgang met het kindje. We worden op deze wijze voorbereid op ouderschap. We krijgen via onze dromen ook meer contact met hun levensopdracht bijvoorbeeld doordat we over bepaalde gevoelens dromen of over bepaalde eigenschappen van onszelf of het kindje.

Tijdens je zwangerschap is de geestelijke begeleiding aanwezig bij jou en je kindje om je te steunen in processen om moeder/vader te worden. Stel jezelf open voor je baby om samen een bewustwordingsproces aan te gaan

De Conceptie

illustratie vlinder

Het proces van incarnatie

De ziel krijgt een innerlijk verlangen om weer een aards leven aan te gaan omdat er bepaalde aspecten in zichzelf nog niet tot bewustzijn zijn gekomen. De ziel voelt zich nog niet heel in zichzelf.

De geboorte

illustratie gezin

Het kind voelt aan hoe de ouders bereid zijn hem te ontvangen. De gevoelens van beide ouders hebben een weerslag op het kind. Als de ouders vol vertrouwen zijn kan het kindje zich gemakkelijker overgeven aan het geboorteproces.

 

Ontwikkeling Gevoelsleven        bloemhart

 

Ontwikkeling gevoelsleven - eerste weken
Het kind zag in de baarmoeder innerlijke beelden, als het kind geboren wordt ziet het voor het eerst stoffelijke beelden. Dit is nieuw voor het kind.

illustratie incarnatie

Babyperiode

Contact met je kind in de eerste periode na de geboorte
1e 7 dagen na de geboorte


In de eerste 7 dagen na de geboorte is de sfeer van de geboorte nog voelbaar aanwezig. Ook de aanwezigheid van de geestelijke begeleiding die nog om de ouders en kind aanwezig is om de baby kracht te geven, om de baby nogmaals te bevestigen in de levensopdracht die de baby aangegaan is. Het kan voor de baby een enorme troost zijn om de aanwezigheid van de geestelijke begeleiding te ervaren. In deze periode is rust belangrijk. Het energielichaam van de baby wordt verbonden met het fysieke lichaam.
Er is voor ieder kind die geboren wordt veel moed nodig om het leven aan te gaan.

Baby-Peuter

peuter

Voelen en denken

Kinderen laten vanuit hun diepste gevoel gedachten ontstaan.
We vinden over het algemeen dat onze gedachten, het denken, in ons hoofd plaats vinden, maar het denken wordt aangestuurd door het gevoel en de emoties. En onze emoties spelen rond de plexus.
Hier worden rond de zonnevlecht, rond het gevoelscentrum, het lagere denken en het lagere voelen op gang gebracht.

Peuter en kleutertijd


kind meisje

 

Kinderen gaan rond de twee jaar ‘ik’ zeggen.

Ze vormen dan een eigen identiteit. Dit is een soort kosmische impuls. Er wordt iets aangeraakt en er komt iets los in het kind zelf en daardoor gaan ze als het ware in hun kracht  staan, zonder vertwijfeling. In krachtig eigen willen. De wil is niet gericht. De wil is gewoon op het ik gericht. Dat is de functie. Nee om het nee zeggen. Dit is geen gericht willen.

Rond die leeftijd kunnen ze ook heel driftig worden, Ze voelen dat ze trouw wensen te blijven aan zichzelf. Er komen enorme krachten vrij. Je kunt ze het beste rustig vast houden en accepteren dat er heftige gevoelens zijn. Maak er geen machtsstrijd van.

Puberteit

puberteit

In de puberteit ontwaakt in de jonge mens het zicht op de realiteit van de wereld als totaal. De vaak mooie kinderwereld verandert in een wereld die kaal en grauw is.
Een drama voor het kind. Het ene moment vertoeft het in de illusie van de kindertijd, het volgend moment valt het in de leemtes van zijn eigen ziel.

 Adolescentie

adolescent

In de adolescentie (18-21 jaar) gaat de jongere al de aspecten die hij in zichzelf zo snel heeft herkend serieus nemen. Dit heeft, om te beginnen, rust tot gevolg.
De adolescent weet met al die stromen in zichzelf al beter om te gaan. Dit is de tijd van voorbereiding op de volwassenheid.

Voor de incarnatie

illustratie lotus

Wat gebeurt er nu voordat je wordt geboren?
Om te begrijpen wat er gebeurt voor de geboorte is het belangrijk om eerst te vertellen over het sterven.

De Geestelijke Wereld

illustratie hortensia wit

Ooit waren wij allen deel van een goddelijke eenheid, waar harmonie en belangeloze liefde onze werkelijkheid vormden. Wij waren lichtvonken van deze goddelijke bron.

Ongewenste kinderloosheid, onvervuld verlangen,  de kinderhemel

illustratie iris

Als je naar een kind verlangt en het lukt niet om zwanger te worden dan kun je al gauw het gevoel krijgen alsof het aan jou ligt, alsof je niet goed genoeg bent om een kind te krijgen.

 

Klachten tijdens de zwangerschap

 

illustratie kolibrie

Elke klacht heeft een diepere reden en vraagt om je aandacht. Word je bewust van je klachten, ze zijn er niet zomaar. Wij zijn vaak heel erg oplossingsgericht bezig bij het hebben van klachten.

Huilen bij baby’s

bloem

In onze cultuur wordt het niet zo geaccepteerd als een baby huilt, we doen ons best het te stoppen, We voelen ons er vaak ongemakkelijk bij. Het huilen doet ons ongemakkelijk voelen. Wat wil het zeggen als een baby huilt, voor een baby is het de enige manier om z'n onbehagen te laten merken. Wat we zouden kunnen doen is niet het huilen stoppen, maar het huilen accepteren.

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16