De Conceptie

illustratie vlinder

Het proces van incarnatie

De ziel krijgt een innerlijk verlangen om weer een aards leven aan te gaan omdat er bepaalde aspecten in zichzelf nog niet tot bewustzijn zijn gekomen. De ziel voelt zich nog niet heel in zichzelf.

 

Om te incarneren hebben we 3 lichamen nodig!! Een stoffelijk lichaam, een etherisch lichaam en een astraal lichaam. Eerst wordt het etherisch lichaam gevormd: deze vorming begint al voor de conceptie. Het etherisch lichaam is een verzameling van alle energieën van waaruit de organen en alle lichaamsfuncties worden samengesteld passende bij onze levensopdracht.                

Met hulp van de geestelijk begeleiders en de voorouders wordt het etherisch lichaam samengesteld.

regenboog

Voorschouw

Ieder mens krijgt voor z’n conceptie en voor z’n geboorte een voorschouw over het komende leven, met daarin energetisch voelbaar alle processen die je dit leven gaat doorleven. Een mens weet innerlijk waarom bepaalde processen doorlopen moeten worden. Kinderen accepteren deze levensopdracht totaal. Ze voelen zich nog energetisch verbonden met hun geestelijke herkomst en hebben weet van hun levensopdracht.

Hoe kun je merken dat een ziel bij je geboren wil worden?

Je krijgt (onbewust) ineens verlangen naar een kind. Ook is de ziel bij het aanstaande ouderpaar in hun omgeving aanwezig om hun manier van communiceren met elkaar te leren kennen. Ook voelt de ziel of hij/zij als jongetje of als meisje willen incarneren en de ziel kan dan nog de keuze bijstellen. De keuze voor een ouderpaar is vaak al voor de geboorte in de geestelijke wereld afgesproken met de betreffende zielen. Dat betekent niet dat het vaststaat. De keuze kan altijd herzien worden, ook door veranderingen in aardse omstandigheden.
Veel ouders wachten met ‘zwanger worden’ omdat ze eerst nog een aantal dingen in hun leven willen realiseren, b.v. materiële zekerheid, of emotionele balans in de relatie, of in zichzelf. De ziel wacht dan vaak tot het proces voltooid is.  Als je je realiseert dat je kindje bij jullie komt, juist op het moment dat het ook voor het kindje een leerproces is dan maak je je niet zo druk meer over het goede moment van conceptie. Soms wachten we ook zo lang met kinderen krijgen, omdat we nog niet tevreden zijn over bepaalde eigenschappen in onszelf.

We vinden bijvoorbeeld dat we te ongeduldig zijn of te angstig of te temperamentvol, of we waarderen onszelf te weinig in onze positieve eigenschappen. Als ouder zou je moeten leren om jezelf te accepteren; dat je precies goed bent zoals je bent. Je bent precies de goede ouder voor dit kind!

illustratie aura

Voorbereiding voor de conceptie

Een ziel kan al enige tijd bij de ouders vertoeven om zo de communicatie tussen de ouders beter te leren kennen, en de ouders liefde te schenken zodat de verstandhouding tussen de partners verbeterd kan worden. Doordat de ziel bij de ouders vertoeft, wordt de energie in het samenzijn tussen de ouders als het ware opgetild. Je kunt soms zo’n speciaal gevoel ervaren in het samenzijn, als je je daarvoor openstelt. De ziel kan het contact tussen de partners verzachten.

Wat gebeurt er tijdens de conceptie?

Door de openheid die er tijdens de conceptie meestal is tussen de partners; zowel lichamelijk, gevoelsmatig als geestelijk ontstaat er  een samensmelting/bundeling tussen de energieën van de man en de vrouw (als je je dit in kleur en vorm zou voorstellen, zouden het allerlei regenboogkleuren zijn in de vorm van linten of stralenbundels die zich om elkaar heen voegen die naar de geestelijke wereld reiken.)
Al deze regenboogkleuren in een waaier van licht reiken naar de geestelijke wereld en trekken een ziel aan met overeenkomstige trillingen. Deze ziel kan al enige tijd bij de moeder of vader vertoeven en het ‘goede’ moment afgewacht hebben tot de omstandigheden/relatie zo waren dat de ziel kon komen. Je moet even het denken aan boven en beneden loslaten en er van uitgaan dat er meerdere dimensies zijn, die tegelijkertijd in de stoffelijke en de onstoffelijke wereld bestaan. Door de samensmelting van energieën kan er een ziel naar de aarde komen, Soms zijn de lichtfrequenties niet genoeg voor de ziel om te komen.

 

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong.

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16