illustratie incarnatie

Babyperiode

Contact met je kind in de eerste periode na de geboorte
1e 7 dagen na de geboorte


In de eerste 7 dagen na de geboorte is de sfeer van de geboorte nog voelbaar aanwezig. Ook de aanwezigheid van de geestelijke begeleiding die nog om de ouders en kind aanwezig is om de baby kracht te geven, om de baby nogmaals te bevestigen in de levensopdracht die de baby aangegaan is. Het kan voor de baby een enorme troost zijn om de aanwezigheid van de geestelijke begeleiding te ervaren. In deze periode is rust belangrijk. Het energielichaam van de baby wordt verbonden met het fysieke lichaam.
Er is voor ieder kind die geboren wordt veel moed nodig om het leven aan te gaan.

 

illustratie engel

Geestelijke begeleiding


Voor de baby is het heel normaal om geestelijke begeleiders waar te nemen en om beelden te zien. Of  kleuren, of intuïtieve waarnemingen te ervaren. Voor de incarnatie krijgt de ziel intense voorbereiding, daardoor kan het de processen beter begrijpen die later in hem plaatsvinden.
Het kind heeft bewustzijn van zijn levensopdracht en is ook bereid om leerprocessen aan te gaan in het leven. Het heeft ook kennis van zijn vermogen tot transformatie. Als dat niet in het kind wordt herkend, wordt het kind eenzaam. Vaak willen wij onze kinderen beschermen en moeilijkheden besparen. Maar een kind heeft weet van zijn eigen leerprocessen die het gaat meemaken; deze leerprocessen zijn verbonden met zijn levensopdracht. Het kind is ook bewust bij deze ouders geboren omdat deze ouders hem optimaal in zijn levensopdracht kunnen ondersteunen. Ouders beseffen vaak niet dat de baby de ouders ook ondersteunt in geestelijke processen, in karmische processen. De baby kent ons vaak beter dan dat wij onszelf kennen. Hij heeft immers al deze gevoelens ervaren tijdens de zwangerschap.

illustratie zonnebloem
Aarding


Warmte en geduld nodigen het kind uit om naar buiten te komen en zich te verbinden met de wereld om hem heen. Dan is er sprake van aarding, als het kind zich welkom kan voelen, kan het zich verbinden met het leven. Dan kunnen de geestelijke impulsen van het kind zich verbinden met het stoffelijke.
Het vraagt van de ouders terughoudendheid, geen lawaai, geen drukte, maar in alles rekening houdende met de baby.

De baby heeft ook uitleg nodig over het geboorteproces. Soms voelen baby’s zich ontheemd. Vooral als de geboorte snel is gegaan of met hulp van een kunstverlossing kan de baby nog in verwarring zijn over de omgeving waarin hij/zij heeft plaatsgenomen.  Ze voelen zich vaak boos over de wijze waarop met hen omgegaan is tijdens de geboorte. Ze zijn afgesneden van hun bron (oorsprong). De meeste ouders gaan met de baby om alsof het alleen een klein kwetsbaar hummeltje is zonder de geestelijke diepgang te beseffen dat de baby volwassen en kind tegelijkertijd is en volkomen bewust van zijn/haar levensopdracht is en van het contact met de ouders.
Voel je niet schuldig hierover als je op deze manier om bent gegaan met je kinderen; het getuigt alleen van de enorme eenzaamheid die de meesten van ons - wijzelf ook! - hebben moeten doormaken in het geboorteproces en in de eerste levensjaren.
Het kind kent zichzelf in diepte en heeft innerlijk weet van zijn levensweg en dit wordt uiterlijk bevestigd door ervaringen die het kind meemaakt. Voor het kind is dit logisch. Door de ervaringen die het kind opzoekt in de buitenwereld die weer tot gevoelservaringen leiden naar binnen toe voelt het kind zich vervuld. Het uiterlijk zoeken leidt naar innerlijke vervulling toe. Dit proces is uiteindelijk het opvoedingsproces te noemen. Heel veel kinderen worden van hun eigen onderzoekingsdrang afgeleid en teveel bepaald door opvoeders waardoor ze het contact met hun innerlijke kern kwijtraken. Wij willen het teveel voor het kind bepalen terwijl het kind een innerlijke sturing heeft en vanuit het innerlijke contact in de wereld staat.

illustratie chrysant
Lichamelijke aanraking.


Lichaamsaanraking die de baby ondergaat ervaart hij als een deel van het geheel.
Er is geen grens, er is nog geen ‘ik’, de baby ervaart wat jij ervaart. .Daarom is het zo van belang dat je gevoelens oprecht zijn als je met de baby omgaat. Als de baby voelt dat je eigenlijk boos bent maar een vrolijk gezicht hebt, dan klopt zijn gevoel niet met z’n waarneming en wordt hij onzeker.
Een baby wordt versterkt in zijn ervaring van basisveiligheid als de mimiek, en de lichaamstaal en de gevoelsexpressie overeenstemmen. Lichaamscontact vanuit oprechtheid gegeven maakt een diepe indruk bij de baby, omdat hierin klank, mimiek, gebaar en energie uitstraling actief zijn.
Het is een volledige interactie. Ook krijgt een kind vertrouwen in zichzelf als een volwassene vanuit zelfacceptatie met het kind omgaat. Maak het niet mooier dan het is. We gaan ook vaak heel onecht met een baby om; met z’n allen lachen naar de baby; alsof een baby altijd moet lachen. We stemmen ons vaak niet echt af op de baby. Misschien heeft de baby wel helemaal geen zin om met ons te lachen. We zoeken vaak zelf bevestiging bij de baby; als de baby naar ons lacht vindt de baby ons lief.
Het kind neemt op energieniveau uitwisselingen tussen ouders waar. Het kind neemt nog niet waar in de vorm van gedachten of denken - maar het voelt de sfeer van gesprekken en communicatie. Lichamelijke aanraking is een basisbehoefte van ieder mens. Om als mens een totale identiteit te vormen ga je verschillende ontwikkelingspoorten door en lichaamsbesef is een van de ontwikkelingspoorten.

Door lichaamscontact voelen we ons veilig en gekoesterd. Dit is een intense ervaring voor iedere baby die mede de wortels vormt van je bestaansveiligheid. Als een mens onvoldoende liefdevolle aanraking heeft gekregen kan dit leiden tot gevoelens van basisonveiligheid, eenzaamheid, en gevoelens van afgeslotenheid, zelfs later tot crimineel gedrag.

illustratie hart plant

Goddelijke oorsprong


Eigenwaarde


Herinneringen over zijn verblijf in Goddelijke eenheid en volmaaktheid liggen in het onderbewustzijn van de baby. Door veel in de natuur te zijn, en door stille momenten in de dagelijkse opvoeding in te brengen en door dit geestelijk zijn in jezelf en in het kind te honoreren, kan dit contact in het kind open blijven.
Hieraan ontleent een kind z’n eigenwaarde. Als we als opvoeder en ouder dit geestelijk zijn in het kind zullen erkennen, zullen we veel leed kunnen voorkomen. Ook als we als opvoeder afgestemd blijven op ons eigen geestelijk zijn, zal het kind hieraan troost ontlenen en herinnerd worden aan z’n eigen geestelijke oorsprong. De baby is half van de aarde en nog half van de hemel en het kind wordt steeds meer een kind van de aarde.
Afhankelijk van de levensopdracht van het kind en z’n eigen gevoelde vermogen hiertoe en de bereidheid van de ouders om zich af te stemmen op de processen van het kind is het kind naar het leven toegekeerd of wendt het zich er van af, met alle mogelijke variaties daartussen.   

Volwassen èn kinderlijk

We kunnen op volwassen èn kinderlijk, onbevangen wijze met de baby communiceren. Omdat de baby in z’n ziel volwassen is. In eenvoudige zinnen, met hoge stem, in ritmische zinnen.

illustratie baby

De naam van de baby


Door de naam van de baby te zeggen maak je ook elke keer de verbinding met de baby met de ziel van de baby. Het is belangrijk dat de baby de goeie naam heeft gekregen.
Vaak krijg je in de zwangerschap een droom waarin de naam van de baby tegen je wordt gezegd, of je moeder of oma krijgt een droom. Meestal voel jij of je partner intuïtief aan welke naam je aan de baby wilt geven.

"Ik droomde in mijn zwangerschap over de naam die mijn dochter had". Ook ken ik verschillende mensen die dromen hebben gehad over de toekomstige naam van hun kind. Toen ik dit een keer tijdens een zwangerschapsyoga les vertelde aan een groepje zwangeren, werd er wat gegniffeld.
Een paar maanden later kwam ik de moeder tegen uit dit betreffende groepje en ze vertelde tegen me dat ze het ongeloofwaardig vond destijds. Maar nu dacht ze daar toch heel anders over. Inmiddels was ze bevallen van haar baby.
Ze had in haar zwangerschap al een naam 'bedacht' samen met haar partner. Toen ze die les van mij had gehad, kreeg ze een paar nachten later een droom, waarin haar kind duidelijk aan haar liet weten wat zijn eigenlijke naam was. Ze vertelde dat het zo'n overtuigende droom was, dat ze niet meer getwijfeld had en de naam van haar kind gelijk had aangepast. !        

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong.

 

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16