De Geestelijke Wereld

illustratie hortensia wit

Ooit waren wij allen deel van een goddelijke eenheid, waar harmonie en belangeloze liefde onze werkelijkheid vormden. Wij waren lichtvonken van deze goddelijke bron.

 

En vanuit deze bron, deze oorsprong, ontstond een diep verlangen naar bewuste realisatie van deze eenheid. Twee lichtvonken, twee engelen hadden de hoge moed (hoogmoed) om dit licht zichtbaar te willen gaan maken in de stof. Deze twee engelen zijn Lucifer en Michael. Lucifer als mannelijk kracht; zijn energie had de vorm van een straal  en Michael; zijn energie is meer vrouwelijk en ontvangend. Samen vormden deze energieën een heelheid, mannelijk en vrouwelijk, samen vormen zij weer deze oorspronkelijke eenheid. Op dit moment in de schepping ontstond er een splitsing, een dualiteit.

illustraties mandala

Alle lichtvonken volgden het voorbeeld van Lucifer en Michael, ook wel de val der engelen genoemd in bijbelvertellingen. We hebben ons losgemaakt van deze bron, en alles in ons verlangt weer naar die vereniging. Vandaar ook dat wij zo’n oer verlangen in ons hebben naar liefde en eenheid en dat wij dit ook zo sterk in onszelf kunnen voelen. Ieder van ons is eigenlijk ook een engel, een lichtvonk, een geestelijk wezen, verdicht in de materie. Ieder van ons is afgedaald in de materie. En in ons is de drang om gelijk te zijn aan God en dit in de materie te willen bevestigen.

De ervaringen die we in ieder leven meemaken slaan we op in onze ziel. (Zoals een ketting, een kralensnoer, elk leven voegt een kraal toe aan het snoer)
En als we een leven geleefd hebben en we sterven, dan herinneren we onszelf ons leven, hoe het is geweest, en wat we geleerd hebben, wat we nagelaten hebben, wat we nog moeten leren, welke keuzes we gemaakt hebben etc.

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong. 

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16