Ontwikkeling Gevoelsleven        bloemhart

 

Ontwikkeling gevoelsleven - eerste weken
Het kind zag in de baarmoeder innerlijke beelden, als het kind geboren wordt ziet het voor het eerst stoffelijke beelden. Dit is nieuw voor het kind.

Het kind is erg geestelijk, het heeft uittredingen, de fontanel is nog open; dit laat zien dat het contact met het geestelijke nog heel dichtbij is. Het kind heeft het nodig om zich geestelijk op te laden - ‘s nachts is het stil - de geestelijke wereld is in en om hem heen. Belangrijk dat er veel stille momenten worden gecreëerd. Het kind laadt zich ook op in z’n slaap, het bevindt zich vaak in de alpha staat van bewustzijn. Dit kun je herkennen aan de R.E.M (Rapid Eye Movements) die het kind heeft. Dit vindt geregeld plaats vaak na de voeding. In Nederland kennen we hier een uitdrukking voor: “De baby heeft stuipjes”. In Frankrijk zegt men: de baby lacht naar een engel. In Nederland gaat men hier nuchter mee om.
Tijdens de eerste 6 weken heeft de baby nog steeds veel rust nodig, om alle nieuwe indrukken te kunnen verwerken. Het kind moet geestelijk uitgenodigd worden om te komen, dan kan het zich gevoelsmatig ontwikkelen. Dus we moeten het kind als het ware uitnodigen zodat het kind zich kan openen naar het leven toe. Ook via oogcontact nodigen wij het kind uit. Door oogcontact geven wij het kind geestelijke bevestiging. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Als het te lawaaiig is of te druk waardoor het kind zich niet veilig voelt, trekt het zich terug. Dan lijkt het dat het kind rustig is omdat het zich bijvoorbeeld terugtrekt en slaapt. Maar eigenlijk is de omgeving niet rustig genoeg voor het kind en hierdoor sluit het kind zich af voor de omgeving.

De eerste 3 weken zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het gevoelsleven.
waarnemen......openstaan.......loslaten.......langzaam naar binnen keren........ verwerken.........waarnemen......enzovoorts.       

De baby opent zich als een bloem naar de wereld toe.
De baby is in aanvang heel fijngevoelig, fijnstoffelijk van aard, daardoor schrikt de baby van harde geluiden of onverwachtse bewegingen.
De baby heeft nog geen persoonlijkheid; deze bouw je op in de eerste 7 levensjaren in relatie met je ouders/grootouders en vriendjes en vriendinnetjes. Door de levenservaringen (spiegelingen van anderen) word je je bewust van wie je zelf bent.

illustratie roos oranje


Hoe ontwikkelt een kind basisveiligheid?

Onder invloed van de zwaartekracht en het gebrek aan coördinatie van spieren en wilskracht, de behoeften van de baby en de onjuiste reactie op deze behoeften kan de baby zich volkomen paniekerig voelen en gaan gedragen. Om hier de baby in te helpen kunnen we ten eerste de baby te bevestigen in z’n geestelijk zijn, dan oogcontact (proberen) te maken en in het oogcontact een ontmoeten  leggen.
Ook kunnen we de baby laten voelen dat we bereid zijn om hem te begrijpen door troostende, bevestigende en koesterende geluiden te maken en in je lichaamshouding hier uitdrukking aan te geven.
Als er een eenheid is in onze mimiek, verbale expressie, lichaamshouding en lichaamstaal dan krijgt de baby een ervaring van basisveiligheid. Wat hij ziet komt namelijk overeen met wat hij voelt! Zo ontwikkel je basisveiligheid!

Slapen

Laat de baby in een houding slapen waarin de baby zich kan ontspannen en zich prettig voelt vanuit vertrouwen in de baby. Nu gaat het vaak zo dat wij – vanuit angst - de baby in een bepaalde houding laten slapen. Het is belangrijk dat zowel de vader als de moeder leren omgaan met de baby. Vaak denken moeders dat zij het beter kunnen omdat zij meer tijd met de baby doorbrengen en vaker de gelegenheid hebben gehad om de baby te kunnen troosten doordat zij langer ouderschapsverlof hebben. De baby heeft beide ouders nodig om zich aan te kunnen spiegelen en de vader heeft er ook recht op om eerst onhandig te zijn en het langzaam te leren hoe hij z’n baby kan aanvoelen zonder dat iemand gelijk zegt hoe het moet.

regenboogster
   
Basisveiligheid betekent dat je je innerlijk veilig voelt in jezelf en je niet afhankelijk voelt van anderen.
Je kunt een kind geen basisveiligheid geven. Basisveiligheid is iets wat je ontwikkelt tijdens je leven door de manier waarop er met je wordt omgegaan in combinatie met je eigen aanleg. Basisveiligheid ontstaat niet alleen door de baby op een bepaalde manier te dragen of te masseren. Je kunt alleen de voorwaarden scheppen waardoor een kind zèlf basisveiligheid kan ontwikkelen.
Vaak hebben wij als ouders zelf óók geen basisveiligheid ervaren. Hoe kun je het dan toch een goeie plek in je opvoeding geven? Ten eerste door te erkennen en te accepteren dat je het zelf niet hebt ervaren en ten tweede door de pijn te verwerken die je hierdoor zelf hebt opgelopen in je leven.
Basisveiligheid ontstaat in een kind als hij zekerheid durft te ontlenen aan zijn eigen gevoelde krachten, en als hier door de omgeving bevestigend of uitnodigend mee omgegaan wordt. Bevestiging geven kan ook afhankelijkheid kweken als het niet afgestemd is op de eigen bevestiging die het kind naar zichzelf toe laat gaan. De bevestiging die het kind aan zichzelf geeft is het belangrijkste.
Basisveiligheid ontstaat als wij ons openstellen naar het kind toe, en laten komen wat het kind naar buiten toe wil tonen, daardoor krijgt het zekerheid over zichzelf. Basisveiligheid kan in een kind ontstaan als er een respect en afstemming is naar de baby toe. Basisveiligheid ontstaat niet als wij het kind naar onze hand zetten, en het vormen naar onze eigen wensen. Je kunt je het beeld van een fontein voorstellen - wat het kind symboliseert - waar een opvoeder zijn hand oplegt (opleggend)
Als dit gebeurt in de opvoeding dan gaat het kind schijngedrag vertonen, of wordt depressief, of stiekem, of het gaat zich aanpassen, of ( in het beste geval) wordt het kind opstandig.

Het kind kent zichzelf in diepte en heeft innerlijk weet van zijn levensweg en dit wordt uiterlijk bevestigd door ervaringen die het kind meemaakt. Voor het kind is dit logisch. Door de ervaringen die het kind opzoekt in de buitenwereld die weer tot gevoelservaringen leiden naar binnen toe voelt het kind zich vervuld. Het uiterlijk zoeken leidt naar innerlijke vervulling toe. Dit proces is uiteindelijk het opvoedingsproces te noemen. Heel veel kinderen worden van hun eigen onderzoekingsdrang afgeleid en teveel bepaald door opvoeders waardoor ze het contact met hun innerlijke kern kwijtraken. Wij willen het teveel voor het kind bepalen terwijl het kind een innerlijke sturing heeft en vanuit het innerlijke contact in de wereld staat.

 

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong.

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16