Ongewenste kinderloosheid, onvervuld verlangen,  de kinderhemel

illustratie iris

Als je naar een kind verlangt en het lukt niet om zwanger te worden dan kun je al gauw het gevoel krijgen alsof het aan jou ligt, alsof je niet goed genoeg bent om een kind te krijgen.

Er bestaat veel verdriet bij echtparen, die gemiste kansen ervaren rondom moederschap en vaderschap. Veel echtparen voelen zich alleen in hun verdriet. Er is weinig maatschappelijke begeleiding, en er ligt een groot accent op de techniek. Je wordt al gauw doorverwezen naar de medische wetenschap, en misschien krijg je dan ongewild het gevoel dat er iets in jou of je partner niet ‘in orde is, terwijl de wens om tot zwangerschap te komen - het verlangen naar een kind - een gevoelswens is.

Het omgaan met een kinderwens kun je niet met je wil beïnvloeden. Je kunt een kinderwens als een sterke drang in je aanwezig voelen. Vaak zijn we in ons leven gewend dat iets wat we willen ons ook lukt. Nu worden we geconfronteerd met iets wat ‘mislukt’, dan krijgen we iets van; verdorie, we worden boos, omdat we het leven niet zelf kunnen regelen. Het leven vraagt een diepere overgave van ons.
Het kan ook in ons karakter liggen dat we gewend zijn om ons leven te plannen, te regelen, en hier vanuit ons denken mee bezig zijn. Nu vraagt dit proces een bewust openstellen en afstemmen ook vanuit ons gevoel, niet vanuit wilskracht en controle, maar vanuit vertrouwen; dat wat het leven aan me geeft is goed voor me. Ik stel me er voor open, ik laat het leven in me en aan me ontvouwen.

Wat kunnen redenen zijn dat je ondanks een intense kinderwens en jaren onderzoek en proberen zwanger te worden toch niet zwanger wordt. Hieronder worden een aantal mogelijke oorzaken genoemd, maar nogmaals ga niet alles op jezelf betrekken en neem het niet letterlijk. Probeer zelf door innerlijke afstemming dicht bij jezelf en bij mogelijke redenen van kinderloosheid te komen en niet omdat het hier staat.

Je levensopdracht.

illustratie vlinder

Ieder mens stelt zich een doel in het leven voordat hij/zij wordt geboren , dit wordt ook wel levensopdracht genoemd. Het kan zijn dat je jezelf tot doel hebt gesteld om je leven te wijden aan het vervullen van je eigen levensbestemming. Dit is heel moeilijk om te realiseren in combinatie met het opvoeden van kinderen. Kinderen vragen heel veel van je, eisen je helemaal op, gaan over je grenzen heen. Als je kinderen hebt kan het zijn dat je weinig aan jezelf toe komt. Veel ouders wijden hun hele leven aan hun kinderen. Vanuit ervaringen uit vorige levens waarin je het gevoel hebt gehad dat je te weinig ruimte hebt gehad voor jezelf en dat er van je eigen wensen niets is terechtgekomen.  Om dat nu deze keer in dit leven te voorkomen, kun je hebben besloten; nu ga ik mijn leven wijden aan mezelf;
ik ga onderzoeken wat er in mezelf ligt aan mogelijkheden en wat er tot ontplooiing wil komen. Een andere mogelijke oorzaak kan ook gelegen zijn in vorige levens, als je zelf het gevoel hebt gehad dat je in een vorig leven gefaald hebt als moeder/vader, dat je teleurgesteld bent, of dat je kind hele grote problemen heeft gekregen in z’n leven, wat je aan jezelf hebt verweten, of dat je je kind verkeerd behandeld hebt, b.v. vanuit te veel macht; waardoor je schuldgevoelens hebt gekregen over je eigen ouderschap. Of het kan zijn dat je kinderen jou teleurgesteld hebben omdat ze je b.v. alleen gelaten hebben toen je oud was, of je te weinig aandacht hebben gegeven. Dit kun je ook op jezelf betrekken in de zin van; dan heb ik gefaald als moeder/vader
En dat gevoel van teleurstelling of falen, dat kun je in je lichaam meedragen waardoor je onbewust geen kind wenst. Doordat nu bijvoorbeeld een zwangerschap uitblijft kan dat gevoel van falen of teleurstelling nog versterkt worden.  

illustratie blad

Maatschappelijke normen.

Nog een mogelijke oorzaak van kinderloosheid kan gelegen zijn in het zwanger wensen te worden vanuit een maatschappelijke norm. Je bent 30 geweest, hebt carrière gemaakt, en er is nu tijd voor een kind. Dan is er te weinig oproepende kracht naar het kindje toe, de kinderwens is te veel vanuit de wil gericht en gericht op maatschappelijke acceptatie. Voor veel baby’s kan het nodig zijn om het verlangen van de ouders diep te voelen, als voorwaarde om te kunnen komen.

Eigen wil versus overgave

Nog een mogelijke reden voor onvruchtbaarheid kan zijn dat we alles teveel zelf willen plannen en het leven naar onze hand willen zetten.
Ik stop met m’n baan, ik wil zwanger worden, en de zwangerschap blijft uit.
Het kindje heeft een eigen tijd om te komen, en verlangt ook naar de vrijheid om te komen wanneer het daar zelf voor kan kiezen, en wanneer het ruimte voelt en geen druk. In het proces van zwanger worden speelt onbevangenheid een grote rol.

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong.

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16