Voor de incarnatie

illustratie lotus

Wat gebeurt er nu voordat je wordt geboren?
Om te begrijpen wat er gebeurt voor de geboorte is het belangrijk om eerst te vertellen over het sterven.Als je doodgaat, gaat alleen je stoffelijke lichaam dood, je fysieke lichaam. Je geestelijke lichaam (je ziel en je etherisch lichaam) blijft bestaan en leeft verder in de geestelijke wereld. Wij zijn afkomstig van een geestelijke oorsprong, we zijn ooit als licht vonken ontstaan, we hebben ons losgemaakt van deze goddelijke bron om via de materie onze goddelijke volmaaktheid tot realiteit te brengen en weer terug te keren naar deze goddelijke bron.

Hoe weten we nu of dit waar is?

Het volgende heeft het meeste indruk op mij gemaakt : Op de televisie zag ik een programma over mensen die een bijna – dood ervaring hadden meegemaakt. Een meneer vertelde dat hij tijdens een bijna - doodervaring een gevoel had gehad van onvoorwaardelijke liefde, schoonheid en harmonie, en hij zichzelf innerlijk de vraag stelde; is dit God? En hij toen een antwoord 'hoorde'; “Dit is de adem van God”. Hij dacht toen: “Als dit alleen de adem van God is, hoe zal God zelf dan zijn?” Toen hij weer bij zijn bewustzijn in zijn lichaam kwam, veranderde deze ervaring zijn leven voorgoed. Vanaf dat moment is hij zich in gaan zetten voor het welzijn van mensen, daarvoor was hij zakenman. In die bijna – dood ervaring had hij de zin van het leven ervaren en de onvoorwaardelijke liefde.

Ieder mens is op zoek naar deze onvoorwaardelijke liefde, dit contact met deze bron.
We hebben het steeds buiten ons gezocht en door deze ervaringen weten we dat deze liefdesbron in onszelf aanwezig is.

Wat gebeurt er nu als je weer geboren wilt worden op de aarde?

illustratie witte bloemen

Samen met je geestelijke begeleiders en je voorouders stel je als het ware een nieuw geestelijk lichaam samen, een geestelijke blauwdruk.

Waar je nog leemtes ervaart in je ziel, waar nog een stukje werk te doen is, wil je jezelf weer ontwikkelen. Om je bewust te zijn van je leerprocessen ,

De voorouders en geestelijk begeleiders helpen met het samenstellen van het etherisch lichaam. In dit etherisch lichaam worden de pijnplekken voelbaar waar je nog aan wilt werken, die worden daar als het ware aangebracht door de energie.

Ieder mens volgt een aantal ontwikkelingspoorten, als een soort bouwstenen van ‘mens zijn’ , je kunt het vergelijken met de Jacobsladder uit de bijbel, die zo de hemel ingaat; deze ontwikkelingspoorten kun je omschrijven als  bijvoorbeeld liefde, zelfstandigheid, eigenwaarde, zelfrespect, vertrouwen, enz. .
We hebben allemaal dezelfde ontwikkelingspoorten nodig uiteindelijk. Ieder mens is in een andere fase van de ontwikkeling van zijn ‘mens zijn’.
We zijn allemaal gelijkwaardig, omdat we allemaal vanuit dezelfde geestelijke bron zijn ontstaan. Daarom kun je jezelf nooit met iemand anders vergelijken, Ieder mens is uniek, ieder kind is uniek. Ieder mens doorloopt zijn eigen leven.
De ene mens zit in groep 1 van een bepaald aspect, de andere mens in de groep 8.
Er is geen hoger en lager… in onze ziel zijn we gelijk.

illustratie bloemen

Hoe kiest een kind zijn ouders? Wat gebeurt er bij de conceptie?

Wij vragen ons wel eens af waarom we deze ouders hebben gekozen?
Het is juist door de pijnlijke aanrakingen die je hebt met je ouders dat je voelt, hier moet ik aan werken. Dit vormt ook een stukje van je levensopdracht. Die vader, die moeder die raakt je precies aan in een blokkade van jezelf… in een stukje waarin je nog geen bewustzijn hebt ontwikkeld.

Tijdens de zwangerschap raken je ouders je geestelijk aan met hun eigenschappen: moed, humor, angst. Hierdoor krijg je een eerste aanraking in je geestelijke blauwdruk en treedt er een eerste bewustzijn op van jouw karakter…
Je kunt het vergelijken met een toverkrasblok, je ouders zijn de potloden, jij bent de nog ongeziene afbeelding; bijvoorbeeld het kasteel en de torentjes en de ophaalbrug….

Voor de conceptie en voor de geboorte krijgt een kind een overzicht van zijn komende leven. Een kind kent zijn eigen levensopdracht , heeft weet van wat hij/zij aan wil gaan in het komende leven. 
Tijdens de zwangerschap helpt de geestelijke begeleiding het kind om alvast contact te maken met de pijnplekken die het kind het komende leven zal aangaan. Hierdoor kan het kind soms onrustig worden en heeft het steun nodig van beide ouders. Het gevoel van welkom zijn en het contact helpt het kind om vol te houden..

Tijdens de zwangerschap kun je als a.s. moeder en partner contact maken met het karakter van je kind, je kind is al voelbaar bij je.

illustratie zwangerschap

Hoe kun je je kind begeleiden in het aangaan van zijn, haar levensopdracht.

Hoe herken je je levensopdracht?
Daar waar je nog geen bewustzijn over hebt gekregen, dat waar je tegen aan loopt, dat waar je voor wegloopt, dat heeft allemaal te maken met je levensopdracht. Zaken die steeds terugkomen in je leven..

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong.

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16