Klachten tijdens de zwangerschap

 

illustratie kolibrie

Elke klacht heeft een diepere reden en vraagt om je aandacht. Word je bewust van je klachten, ze zijn er niet zomaar. Wij zijn vaak heel erg oplossingsgericht bezig bij het hebben van klachten.

In momenten van stilte zul je contact kunnen maken met de gevoelsmatige oorzaken van je klachten. Ook kun je op deze wijze contact maken met het kindje en eventuele ongemakken van het kindje aanvoelen en daardoor betere keuzes maken in je leven die een positieve uitwerking op het kindje hebben. Soms werken vrouwen te hard in de zwangerschap waardoor ze eigenlijk niet bewust hun gevoelens ervaren en niet in hun eigen diepte kunnen komen.

Bekkeninstabiliteit

Een klacht die veel voorkomt bij zwangere vrouwen is bekkeninstabiliteit: Bij bekkeninstabiliteit is er sprake van te veel ruimte tussen de botten en gewrichten, waardoor er een te grote beweeglijkheid ontstaat. B.v. bij de twee botten die zich sluiten aan de voorzijde van het lichaam: het schaambeen. Door de beweeglijkheid van de botten kunnen de zenuwen bekneld raken , waardoor er verminderde energietoevoer naar de benen ontstaan. Het kan zowel in het heupgebied zijn als aan de achterkant van het lichaam bij het heiligbeen. (Het staartbeen en het S.I. gewricht).  De vrouw merkt de bekkenklachten bij het in/uit het bed stappen, in/uit de auto stappen, na ( te lang) staan, na het (te lang) wandelen, na het vrijen. Tegenwoordig is er veel aandacht voor bekkeninstabiliteit. De kennis erover is vergroot. Het is van belang dat de vrouw zich goed laat begeleiden door fysiotherapie/osteopathie. Als we geestelijk kijken naar bekkeninstabiliteit, wat spiegelt dit ons dan?  Bekkeninstabiliteit spiegelt processen rond vormgeving. De geestelijke energie is het diepste ingedaald  in de onderste chakra’s. De onderste chakra; de Mooladhara chakra symboliseert het contact met de aarde,  contact met de materie; onze baan, ons huis, ons gevoel van veiligheid, het zorg dragen voor je eigen leven, het spiegelt ook de relatie met onze moeder, met het moederlijke in onszelf. De 2e chakra; de Svadisthana staat symbool voor levensenergie, vitaliteit, seksualiteit, het genieten van je leven in alle opzichten. Het bekkengebied ligt rondom  de 1e en 2e chakra. De thema’s die in het bekkengebied spelen zijn basisveiligheid, vertrouwen, vormgeven in de stof, vitaliteit, levenslust. Als je problemen hebt in je bekken is het belangrijk voor je dat je de geestelijke energie.
helemaal laat indalen in je bekken. Dat je waar maakt wat je belooft! Doen wat je zegt. Tot uitdrukking brengen in de praktijk wat je ideeën en verlangens zijn. Jezelf accepteren! Voor jezelf zorgen. Aandacht voor je gevoelens. Ga met je aandacht naar je bekkenbodem, naar je buik, naar je onderrug, waardoor de energieën daar actiever worden, en je meer gaat ervaren in dat gebied. Door meer bewustzijn in het bekkengebied te brengen gaan de energieën daar meer stromen en kan er bewustzijn ontstaan in dat gebied en als gevolg daarvan kunnen klachten verminderen en zelfs verdwijnen. Genezen door bewustzijn!

Miskraam

Er komen zoveel factoren kijken bij het doen slagen van een bevruchting en zwangerschap. Het is zo’n ingewikkeld proces waarin allerlei invloeden een rol spelen dat het niet vreemd is als er ergens een radertje in het geheel de aansluiting mist. Soms schieten de energieën in dit ontstaansproces te kort en keert de ziel terug. Hierbij is geen sprake van schuld. Er blijken heel veel verschillende oorzaken voor een miskraam te zijn. Lichamelijke oorzaken en emotionele oorzaken. Het is steunend om contacten met vrienden en familie te hebben om emotionele barrières die zwangerschap in de weg staan te verwerken. Lichamelijk: doordat er zoveel processen gaande zijn en het zo nauw luistert kan er gemakkelijk een lichamelijke storing optreden. Er gebeuren meer miskramen dan je zou verwachten. Niet alle miskramen zijn zichtbaar, veelal vinden ze plaats nog voor de verwachte datum van de menstruatie.

illustratie geranium

Te vroeg geborenen

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor te vroeg geboren kinderen: lichamelijke redenen, emotionele redenen, geestelijke redenen:

  • lichamelijke oorzaken (b.v. de placenta groeit niet goed)
  • zwangerschapsvergiftiging
  • Help syndroom (extreme vorm van zwangerschapsvergiftiging)
  • psychische oorzaak
  • het kindje wil het laatste stukje van de zwangerschap buiten het moederlichaam doorbrengen
  • het kindje vindt de zwangerschap te zwaar en ziet af van het leven wat het zich voorgenomen had.

Wat gebeurt er nu eigenlijk bij vroeggeboorte? Een vroeggeboorte vindt vaak plaats in de 7e en 8e maand.
Tijdens de 7e en 8e maand van de zwangerschap krijgt het kindje via uittreding contact met de pijnplekken die het in dit komende leven aan zal gaan en vindt het deze bijvoorbeeld te zwaar, het kind voelt zich onvoldoende ondersteund en wil terug gaan naar de geestelijke wereld; en laat los. Dit is een onbewust proces. Een onbewuste wens dat zij het gevoel hebben diep van binnen het leven nog niet aan te kunnen, daardoor wordt het kind geboren. Onbewust in die zin dat het kindje  zelf niet kan overzien dat het dan bijvoorbeeld wordt geboren.
Voordat een kindje verwekt wordt; voor de conceptie en vlak voor de geboorte krijgt een kindje een voorschouw; een overzicht in vogelvlucht van de thema’s die gaan spelen in het komende leven  .
Vroeggeboren kinderen krijgen deze voorschouw heel vluchtig, (omdat het proces zo snel gaat) daardoor kunnen zij zich onvoldoende voorbereiden op het leven en voelen ze zich niet toegerust voor het leven.
Het kind begrijpt niet in welke situatie het zich bevindt, het kind verwacht dat het terug zal gaan naar de geestelijke wereld, maar bevindt zich ineens in een couveuse en ondergaat allerlei medisch-technische handelingen. Er is sprake van identiteitsverlies. Identiteitsverlies betekent dat het bewustzijn wat je zelf hebt over je eigen situatie afwijkt van de situatie waar je in verkeert. Het kind heeft een zorgvuldige begroeting nodig. Vermijd te veel handtastelijkheden, dat verlamt het kind binnen levenszin. En als medische handelingen noodzakelijk zijn, leg daar dan veel aandacht in en doe het in contact met het kindje.

illustratie bloem

Overtijd geboren

Bij kinderen die te laat worden geboren spelen er oude herinneringstrillingen aan vorige levens. Het kind vraagt als het ware nog even uitstel. Er is sprake van verlies van een stuk levenskracht. Het kindje werpt eigenlijk zelf een drempel op om te komen, hierdoor ontstaat er een gevoel van matheid bij het kindje, dit mag niet te lang duren want dan kan er verharding plaatsvinden, het kan ook een proces zijn tussen moeder als het kind. De moeder kan “onbewust” de processen van moederschap uitstellen omdat ze b.v.tegen pijn opziet of bang is dat ze het niet aankan of tegen bepaalde gevoelens opziet. Ze gaat het proces niet echt aan. Hierdoor gaat alles trager, de weeën komen moeilijk op gang, of de ontsluiting zet niet goed door. Dit kan ook veroorzaakt worden door onbewuste processen, b.v. onbewuste angsten.

Stuitligging

Tijdens de uittredingen die de zwangere maakt ‘s nachts in haar slaap wordt de vrouw voorbereid op haar aanstaande moederschap. We denken vaak dat we gewoon uitrusten, maar de geest is actief en we ontwikkelen onszelf voortdurend ook ‘s nachts.  Het kan zijn dat de vrouw diep in haarzelf een gevoel van onvermogen heeft over haar zwanger zijn en aanstaande moederschap en in een faalangst terechtkomt. Door de gevoelens van faalangst verandert haar energieveld.  Doordat er gevoelens van angst in het energieveld aanwezig zijn verandert de vorm van de buik. Onze gevoelens en gedachten hebben een direct effect op ons lichaam. Als er gevoelens van vertrouwen zijn in het bekkengebied wordt de buik meer ontspannen. Waarschijnlijk was de faalangst al eerder aanwezig in het leven van deze vrouw. De hele buik kan zich hier al op gevormd hebben. De moeder heeft door haar angst in haar moederschap te falen al een verweer opgebouwd tegen het loslaten van het kind. Die energie heeft het kind opgepakt (is er vaak al karmisch mee verbonden) en het kind gaat als het ware gekeerd naar het aardse leven liggen. Het is daarom goed dat een moeder in verwachting zichzelf bevestigt in wie zij is; in het vertrouwen dat zij goed is voor dit kind. Dan kan ze komen tot zelfrespect en vertrouwen in zichzelf.

illustratie papaver

Zwangerschapsvergiftiging

Bij zwangerschapsvergiftiging is er sprake van onvoorziene gevolgen die de baby heeft op het leven van de moeder. De moeder heeft zichzelf - toen ze zwanger wilde worden - niet gerealiseerd welke impact de baby op haar leven heeft, of zal krijgen. Als ouders zwanger willen worden richten ze zich in eerste instantie op alle prettige gevoelens die ze hopen te ervaren als ze een baby krijgen, zoals liefde, iets kleins en aanhankelijks om voor te zorgen. De zwangere staat er niet bij stil dat een kindje ook haar leven op z’n kop kan zetten.

Vaak bestaat er al een relatie kind/ouder vanuit een vorig leven. Dat leven hoeft niet altijd gemakkelijk geweest te zijn. Er kunnen nog oude pijnen voelbaar zijn tussen moeder en kind. Deze oude pijnen veroorzaken chemische reacties in het lichaam en kunnen zich vertalen in lichamelijke klachten. Bij zwangerschapsvergiftiging worden de lever en de nieren overbelast. Het moederlichaam stoot het baby’tje als het ware af en vergiftigt zichzelf. Bij sommige zwangerschappen is er sprake van hevige impact die dit kindje op het leven van de moeder kan hebben, de moeder voelt dit onbewust al aan. Er is sprake van innerlijke weerstand gevoelens (onbewust) Als  de moeder tijdens de zwangerschapsvergiftiging rust neemt, kan ze meer naar binnen keren en meer in contact komen met haar diepere gevoelens waardoor ze bewust tot verwerking/acceptatie kan komen, waardoor de klachten totaal kunnen verdwijnen.
Zodra de baby geboren is , zijn alle klachten verdwenen. In de reguliere geneeskunst is er geen verklaring voor gevonden, waarom een vrouw zwangerschapsvergiftiging oploopt.

 

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong.


Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16